PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Psychoterapia dzieci i młodzieży obejmuje dziecko i jego rodzinę. Ma na celu zmianę funkcjonowania młodego człowieka w środowisku domowym, czasem też w przedszkolnym lub szkolnym. Polega na identyfikowaniu problemów społecznych, emocjonalnych i behawioralnych dzieci i młodzieży, określeniu ich przyczyny i planowaniu spójnej interwencji. Cały czas mając na uwadze możliwości dziecka.

Warto skorzystać z konsultacji, gdy dziecko:

 • zgłasza potrzebę sięgnięcia po pomoc
 • przejawia zachowania niepokojące dorosłych
 • ma trudność z adekwatnym wyrażaniem emocji
 • ma trudności w relacjach z rówieśnikami
 • ma trudną sytuację rodzinną
 • ma niepowodzenia szkolne

A także gdy rodzic:

 • ma wątpliwość co do prawidłowego rozwoju dziecka
 • czuje bezsilność i bezradność jako opiekun
 • ma podstawy, aby przypuszczać, iż dziecko nie poradzi sobie w rozwiązaniu problemów
 • ma wątpliwość, czy adekwatnie postępuje jako opiekun
 • dostrzega trudności w relacjach z dzieckiem