KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacja w trudnej sytuacji życiowej i doradztwo w zakresie rozwoju osobistego.

Nie zawsze problem, z którym się zmagamy w życiu daje się rozwikłać w oparciu o własne siły i możliwości. Czasem nagłe wydarzenie losowe powoduje spadek naturalnej energii i znacząco ogranicza możliwości samodzielnego wyjścia z kryzysu. Konsultacja ma na celu określenie rodzaju problemu oraz wspólne z Klientem zaplanowanie drogi wyjścia z trudnej sytuacji. Do skorzystania z konsultacji zachęcam osoby:

  • pozostające w przedłużającym się konflikcie z otoczeniem
  • odczuwające trudności w komunikacji z innymi
  • nie radzące sobie z własnymi reakcjami irytacji, złości lub agresji
  • pozostające pod wpływem niezrozumiałego napięcia luk niepokoju
  • przeżywające dotkliwą stratę osobistą
  • mające poczucie niezadowolenia z relacji z najbliższymi
  • przeżywające nieuzasadniony i nadmierny wstyd, nieśmiałość i bezradność
  • zauważające spadek aktywności i energii oraz utratę odczuwania przyjemności
  • mające kłopoty ze snem