INDYWIDUALNA OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA

– Konsultacje psychiatryczne

 

“Jeśli psychiatria jest sztuką,

to przede wszystkim

sztuką życzliwego i wnikliwego słuchania.

Lekarz psychiatra powinien znać różne języki,

a także język pacjentów ujawniający się w gestach, niedomówieniach i w milczeniu.

Milczenie bywa milczeniem zwątpienia, lęku i porażki,

ale także – milczeniem olśnienia, spokoju, i ufnej radości.

Lekarz który odchodzi od całościowego pojmowania

swego pacjenta i jego choroby

– odchodzi od psychiatrii.”

Tak rozumiem psychiatrię , pozdrawiam Izabela Stefaniak

– fragment pochodzi z książki pt: “Lekarz psychiatra i jego pacjent” autor Marek Jarosz

 

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia poznawczo- behawioralna z powodzeniem jest stosowana do leczenia takich zaburzeń jak: depresja , fobie proste, agorafobia, napady paniki, obsesje i kompulsje, fobie społeczne, zaburzenia odżywiania, stany po przeżyciu silnych kryzysów lub nadmiernego stresu. Psychoterapia poznawczo behawioralna jest najlepiej przebadanym sposobem pracy z pacjentem, a jej skuteczność została opisana w wielu pracach naukowych. Może być stosowana jako niezależna forma leczenia jak też część podejścia zintegrowanego z farmakoterapią .