WITAMY W GABINECIE ANIMA

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usług gabinetu Anima.

Zajmujemy się pomocą osobom doświadczającym trudności w obszarze zdrowia psychicznego. Oferujemy indywidualnie dobrany program pomocy, który zależnie od sytuacji obejmuje :

  • diagnozę i leczenie psychiatryczne,
  • psychoterapię dzieci i młodzieży,
  • psychoterapię dorosłych,
  • terapię par i małżeństw,
  • terapię seksuologiczną.

Konsultacje psychiatryczne i psychoterapia poznawczo- behawioralna.

Zależnie od rodzaju problemu włączamy w proces leczenia farmakoterapię lub  strategie psychoterapeutyczne . Dużą skutecznością odznacza się stosowanie obydwu form oddziaływań jednocześnie.
Pomoc kierujemy do osób, u których mogą występować: stany depresyjne, stany lękowe i nerwicowe, agorafobia, napady paniki, obsesje i kompulsje, fobie społeczne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu,  stany po przeżyciu silnych kryzysów lub nadmiernego stresu, zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, zaburzenia psychotyczne.

Psychoterapia jest nie farmakologiczną formą leczenia różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. W gabinecie Anima proponujemy Państwu psychoterapię poznawczo- behawioralną, której skuteczność i efektywność w radzeniu sobie z problemami natury psychicznej potwierdzają liczne badania naukowe.

Konsultacje psychologiczne i doradztwo w zakresie rozwoju osobistego kierujemy do osób:
poszukujących własnej drogi rozwoju zgodnej z autentycznymi potrzebami , pozostających w przedłużającym się konflikcie z otoczeniem, odczuwających trudności w komunikacji z innymi,  nie radzących sobie z własnymi reakcjami irytacji, złości lub agresji, odczuwających nadmierne  napięcie lub niepokój, mających poczucie niezadowolenia z relacji interpersonalnych,  przeżywające nieuzasadniony i nadmierny  wstyd lub nieśmiałość, zauważających spadek aktywności i energii życiowej.

Kontakt

Legionowo, ul. Rycerska 2b,
tel. 500-122-087

Motto

"Jedyne w czym można pomóc człowiekowi to urodzić w nim trochę mądrości"